Els nostres Serveis

 

Tenim un equip de professionals i col·laboradors que el poden atendre en qualsevol tema relacionat amb els següents àmbits:

_

Creació i Gestió d’Empreses

– Contractes.
– Altes d’Autònoms.
– Assessorament i Constitució de societats.
– Altes a l’Agència Tributària i Seguretat Social.

Fiscal

– Jubilació.
– Contractes de treball.
– Nòmines i assegurances socials.
– Tramitació d’altes i baixes a la Seguretat Social.

Laboral

– IVA.
– Patrimoni.
– Impost Societats.
– Declaracions Renda.

Comptable

– Plans d’empresa.
– Confecció de la comptabilitat.
– Planificació i Assessorament Comptable.
– Legalització de llibres en el Registre Mercantil.

Assegurances

– Vida.
– Negocis.
– Accidents.
– Responsabilitat Civil.

Tramitacions de Vehicles

– Duplicats de la documentació
– Cancel·lació reserva de domini.
– Informes del registre de vehicles.
– Canvis de nom de cotxes i motos.

Inmobiliaria


– Intermediació immobiliària per al lloguer i traspassos d’immobles.
– Valoració d’immobles.
– Permutes.
– Financiació.
– Fiscalitat.
– Gestió per a l’obtenció de Cèdula d’habitabilitat i Certificat Energètic.